//cdn.globalso.com/futurcompostable/compostable31.jpg
//cdn.globalso.com/futurcompostable/compostable1.jpg
//cdn.globalso.com/futurcompostable/compostable2.jpg
//cdn.globalso.com/futurcompostable/compostable-home4.jpg
inedördül kagyz jam

HoşgeldiňizGeljek

Iň ygtybarly kärhana we topar bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.

Önümçilik bilimlerimizi, innowasion çözgütleri we marketing nou-hauny ulanmak bilen, bazar paýyny almaga we işiňizi ösdürmäge kömek edip bileris.Önümçilik we üpjünçilik zynjyrynyň netijeliligi, elmydama iň tygşytly çözgütleriň bolmagyny üpjün edýär.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Futur Technology - Hytaýda durnukly azyk gaplamalaryny satyjy we öndüriji.Biziň wezipämiz, planetamyza we müşderilerimize peýdaly durnukly we kompostable gaplama çözgütlerini döretmekdir.

 • Dikeldilýän çeşmeleri ösümlik-mekgejöwen, bagasse, kagyz tagtasy..etc-den ýasalan PLA materiallary hökmünde ulanýarys.

  T MZE MATERIAL

  Dikeldilýän çeşmeleri ösümlik-mekgejöwen, bagasse, kagyz tagtasy..etc-den ýasalan PLA materiallary hökmünde ulanýarys.
 • Täze önüm öndürmek üçin, täze tehnologiýa täze amala aşyrylmagyny talap edýär.Biz köp işleýäris we her gün has gowy etmäge synanyşýarys.

  T NEWZE TEHNOLOGI .A

  Täze önüm öndürmek üçin, täze tehnologiýa täze amala aşyrylmagyny talap edýär.Biz köp işleýäris we her gün has gowy etmäge synanyşýarys.
 • Bütin dünýäde täze we dowamly gaplamalara üýtgeýär.Halkymyz we täze tehnologiýa arkaly her gün müşderiniň täze programmalaryna laýyk gelýän täze gaplama önümlerini öndürýäris.

  Täze çözgüt

  Bütin dünýäde täze we dowamly gaplamalara üýtgeýär.Halkymyz we täze tehnologiýa arkaly her gün müşderiniň täze programmalaryna laýyk gelýän täze gaplama önümlerini öndürýäris.

Önümimiz

FUTUR kompostable gaplama poligonda gutarýar, ösümlik esasly bolany üçin agaç käsesini has çalt döwýärler we yzynda zyýanly plastmassa ýok.

 • KOFFEE

 • GEÇMEK

 • GITMEK IOMIT

 • KUTLER

Iň soňky habarlar

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

 • Hyzmatdaş-2
 • Hyzmatdaş-1
 • Hyzmatdaş-3
 • Hyzmatdaş-5
 • Hyzmatdaş-7
 • Hyzmatdaş-4